TENSITRON- profesjonalne mierniki siły napięcia

ACX-1 TENSITRON

ACX-1

Pomiar siły naciągu linek lotniczych

LX-1 TENSITRON

LX-1

Pomiar siły naciągu kabli, taśm

STX-1 TENSITRON

STX-1

Pomiar siły napięcia taśm

 

TX-1 TENSITRON

TX-1

Pomiar siły naciągu nici, włókien

CX-1 TENSITRON

CX-1

Pomiar siły naciągu kabli, lin

BTM TENSITRON

BTM

Pomiar siły naciągu taśm

 
ACM TENSITRON

ACM

Pomiar siły naciągu linek lotniczych

WC TENSITRON

WC

Pomiar siły naciągu taśm

CM TENSITRON

CM

Pomiar siły naciągu kabli, linek

 
TR TENSITRON

TR

Pomiar siły naciągu drutu,włókien

TRANS WEB TENSITRON

TRANS WEB

Pomiar siły naciągu  wstęg

TRANS FIBER TENSITRON

TRANS FIBER

Pomiar siły naciągu przewodów